Sammanfattning: Del 5 - Implementering

Sammanfattning: Del 5 – Implementering

Sista delen av boken Digital Marknadsföring omfattar strategier och taktik vid genomförandet av marknadsföring i digitala kanaler samt utmaningar med genomförandet. Av betydelse är att identifiera applikationsområden som har stort värde för konsumenter och företaget och som tar hänsyn till företagets digitala mognad, resurser och kompetenser. Vi beskriver ansatser och metoder för att identifiera applikationsområden, och för planering och utvärdering av digitala applikationer.

Ny bild (83)

I de optimala fallen finns fullständig information att tillgå för att utveckla applikationer som förbättrar och förenklar interaktioner och kundprocesser. Detta är sällan möjligt för de flesta företag. Vi beskriver därför framkomliga ansatser och metoder som fungerar som genvägar för företag i väntan på fullständig systemintegration och anpassade gränssnitt för analys och uppföljning.

Vidare beskriver vi utmaningar med teknikval, systemintegration och behov av organisationsförändringar. Slutligen summeras utmaningar för marknadsföringen i digitala kanaler, för att generera lönsamhet och tillväxt för företaget.