Just nu

Ny bild (125) line

Ny upplaga av boken Digital Marknadsföring

En andra upplaga av boken Digital Marknadsföring utkom den 25 juni 2018. I den andra upplagan har nya begrepp och metoder adderats och förklarats, samt strategier för implementering förtydligats.

Ny bild (125) line

Ny YouTube-kanal för digital marknadsföring

Vi kommer framöver att lägga ut ett antal kortare YouTube-klipp. Dessa är introduktioner till ett antal centrala begrepp inom digital marknadsföring. Följ kanalen här!

Ny bild (125) line

Introduktionskurs i digital marknadsföring

Information om vår kurs hittar du här.

Ny bild (125) line