Sammanfattning: Del 3 - Utveckla innehåll i digitala kanaler

Sammanfattning: Del 3 – Utveckla innehåll i digitala kanaler

I denna del beskrivs hur företag utvecklar innehåll för digitala kanaler om varumärke, erbjudande och kanalval som möter målgruppens efterfrågan. Detta för att målgruppen ska ha förutsättningar att köpa företagets produkter, känna sig nöjda, bidra med medagerande och vill genomföra fler köp från företaget. Utgångspunkten är traditionell marknadsföring (4P:n), som beskriver vad konsumenterna erbjuds (produkt och pris) samt var de kan få tillgång till information om produkten (påverkan) och köpa den (plats).

Ny bild (89)

Utmaningar för företagen är konsumenternas ökade förhandlingsstyrka gentemot leverantörer och detaljister samt egenmakt, empowerment, vilket resulterar i att de har förutsättningar att göra bättre köp för. Andra utmaningar som beskrivs är att det finns fler som utvecklar och delar innehåll om varumärket och erbjudandet än företaget. Detta kan ha betydande påverkan på konsumenters uppfattning av varumärket. Exempelvis producerar och delar konsumenter omfattande mängder innehåll, så kallat user generated content, UGC. En stor del av detta innehåll omfattar varumärken och erbjudanden, positiva, negativa eller rent nonsensmaterial. Effekter är att företaget inte längre har ensamrätt på hur bilden av varumärket förmedlas och därmed har svårare att kontrollera hur varumärket uppfattas. Istället blir den förmedlade bilden av varumärket och dess positionering ett samarbete, co-creation, mellan företaget, konsumenter och andra intressenter. Ansatser presenteras för att styra och integrera konsumenters utveckling och delning av innehåll om varumärket och erbjudandet.

I digitala kanaler ökas företagens möjligheter att anpassa och skräddarsy produkter, tjänster och processer (främst köp- och användning) efter individers behov och önskemål. Vidare beskrivs möjligheter att differentiera prissättningen i digitala kanaler samt effekter av konsumenters användning av prisagenter och gruppköp. Slutligen beskrivs företagens behov av anpassning av kanaler och plattformar efter konsumenters nya köpprocess och dess migration mellan olika kanaler och plattformar.