Sammanfattning: Del 2 - Digital marknadsföring vs. traditionell

Sammanfattning: Del 2 – Digital marknadsföring vs. traditionell

I del 2 av boken beskrivs likheter och skillnader mellan marknadsföring i digitala kanaler och traditionell marknadsföring. Först ges en introduktion till hur marknadsföring förmedlar värde till konsumenter. Därefter går vi igenom de olika komponenterna i traditionell marknadsföring och vilken betydelse de har för digital marknadsföring.

Ny bild (88)

Traditionell marknadsföring omfattar segmentering och val av målgrupp, varumärkesuppbyggnad och positionering, utveckling av erbjudanden, samt val av marknadskanaler. Marknadskanaler inkluderar företagets val av mediekanaler och distributionskanaler. På senare år har fokus förflyttats till befintliga kunder, samt till utformningen av erbjudanden och kanalval för att öka konsumenternas lojalitet.

Betydande skillnader gentemot traditionell marknadsföring är att digital marknadsföring har bättre förutsättningar att i realtid segmentera och välja målgrupp, individualisera alla interaktioner i digitala kanaler, kundanpassa erbjudanden, samt mäta effekterna av varje interaktion. Detta möjliggörs av insamling, hantering och analys av enskilda konsumenters digitala fotavtryck. Vidare skapas förutsättningar till mer omfattande och nya former av kundmedverkan, co-creation, som både upplevs som värdefullt för konsumenterna samt förbättrar och effektiviserar företagens verksamhet. Slutligen presenteras en modell för marknadsplanering i digitala kanaler.