Sammanfattning: Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler

Sammanfattning: Del 1 – Nya förutsättningar med digitala kanaler

I del 1 i boken Digital Marknadsföring beskrivs förutsättningar för hur digitala kanaler och plattformar påverkar företagens marknadsföring, kundrelationer och lönsamhet. Vi presenterar grundläggande begrepp som content eller innehåll, storytelling, mötesplatser, co-creation, digitala kanaler (inklusive sociala medier) och plattformar (mobiler, datorer m.fl.). Därefter beskriver vi hur digitala kanaler och plattformar förändrar konsumenternas köpbeteenden.

Ny bild (79)

Traditionellt sett används en trattmodell för att beskriva konsumenters beteenden vid köp, där konsumenter efter att ha gjort en mer eller mindre omfattande sökning av information, stegvis utvärderar och eliminerar varumärken fram till det slutliga köpet. Med digitala kanaler och plattformar förändras konsumenters förutsättningar för sökning av information och utvärdering av alternativ. Då konsumenter när och var som helst kan söka ny information och utvärdera, lägga till och ta bort alternativa varumärken från sin tänkbara shoppinglista, resulterar detta i att trattmodellen kollapsar. Särskilt betydelsefulla situationer då konsumenter söker och utvärderar alternativ är i butik och efter köp. I butik påverkas varumärkesval och köp direkt. Efter köp påverkas uppfattningar om varumärket som mest, vilket kan resultera i publicering, spridning av omdömen och framtida köp.

Slutligen beskriver vi hur ny teknik påverkar företagens förutsättningar för affärsverksamhet, genom att stärka konkurrenskraft och öka tillväxtmöjligheter. Detta genom att ny teknik som implementeras medför är att företagets och kunders processer blir snabbare, flexiblare och effektivare. Vidare ökas konsumenters tillgänglighet till varumärke och erbjudande.