Case: Digitala köpbeteenden - Sydkorea

Case: Digitala köpbeteenden – Sydkorea

Digitala köpbeteenden i Sydkorea handlar om mobila köpbeteenden i Sydkorea samt vilka mobila köpbeteenden som kan tänkas utvecklas i Sverige. Den första delen av boken Digital Marknadsföring beskriver grundläggande begrepp (kapitel 1), konsumenternas nya köpprocess (kapitel 2), affärsmöjligheter (kapitel 3) och tillväxtstrategier (kapitel 4). Caset är kopplat till del 1, kapitel 2, konsumenters nya köpprocess.

Kort sammanfattning av nya konsumentbeteenden

Med digitala kanaler och plattformar skapas nya konsumentbeteenden. Konsumenter som använder digitala kanaler och plattformar kan i högre grad aktivt söka och utvärdera alternativ före och efter köp och hjälpa andra konsumenter att göra det samma, vilket illustreras i Consumer Decision Journey. Detta ger konsekvenser för hur företag behöver anpassa sin tillgänglighet och till hur konsumenter vill interagera med varumärken, både digitalt och i den fysiska världen enligt Coca Cola Retailing Research Council Asia.

Bakgrund

I Sydkorea är penetrationen av smarta telefoner näst högst i världen efter Saudiarabien. Detta har placerat landet som ett föregångsland inom mobil shopping. Exempel på lyckade anpassningar till mobila shoppingbeteenden är Home Plus (Tesco) och Emart. Som en jämförelse började de smarta mobilerna först 2011 få ordentlig spridning i Sverige. Då var penetrationen av smarta telefoner 30 procent, medan penetrationen för Sydkorea var 50 procent högre. Å andra sidan har dator och internet penetrationen länge varit hög i Sverige. Av de konsumenter mellan 18-79 år som har tillgång till internet,  har nästan alla någon gång gjort ett e-handelsköp. Av de som har e-handlat använder tre av fyra konsumenter sin mobiltelefon i inköpsprocessen av varor, medan en av fem genomför köpet med sin mobiltelefon enligt E-barometern.

Uppgifter

  1. Hur stor andel av den svenska befolkningen i åldrarna 18-79 år har ett köpbeteende som illustreras i Consumer Decision Journey? Argumentera utifrån modell och fakta i E-barometern.
  2. Utgå från teorier och modeller i kapitel 2 för att beskriva och förklara mobila köpbeteenden i Syd Korea.
  3. Diskutera utifrån svar på ovanstående fråga vilka mobila köpbeteenden som kan förväntas få ökad spridning i Sverige samt orsaker till detta.

Mer om inspiration om vad konsumenter förväntar sig av shopping i framtiden och orsaker till detta, kan du se i följande klipp från TEDx.

© Roger Ström