Case: Integrerade flerkanalssystem - Omnichannel

Case: Integrerade flerkanalssystem – Omnichannel

Integrerade flerkanalssystem – Omnichannel handlar om företags behov av utveckling av integrerade flerkanalsystem för att möta kraven från nya konsumentbeteenden. Caset är kopplat till del 3, kapitel 18, konsumenters val och företags anpassning av kanaler. Den tredje delen av boken Digital marknadsföring beskriver hur företag utvecklar innehåll för digitala kanaler om varumärke, erbjudande och kanalval som möter målgruppens efterfrågan. Denna del omfattar att sätta mål med fokus på vad och hur (kapitel 13), segmentering vid utveckling av innehåll (kapitel 14), utveckla varumärken (kapitel 15), positionering av varumärken (kapitel 16), utveckla erbjudanden (kapitel 17), samt konsumenters val och företags anpassning av kanaler (kapitel 18).

Kort sammanfattning av konsumenters val och företags anpassning av kanaler

Med digitala kanaler och olika plattformar har konsumenternas valmöjligheter att interagera med varumärken ökats markant. Orsaker till att konsumenter växlar mellan kanaler och plattformar är främst att de upplever att deras fördelar kommer till sin rätt i olika sammanhang, exempelvis situation och stadie i köpprocess. Konsumenternas förväntningar på varumärket vid migration mellan kanaler och plattformar är dock att denna är friktionsfri eller sömlös, seamless. Detta är speciellt viktigt då upplevelser av dessa interaktioner är av stor betydelse för den totala upplevelsen av varumärket och påverkar framtida beteenden gentemot varumärket.

Bakgrund

Nya flerkanalsystem håller på att växa fram, omnichannel, där företag integrerar butiker och off- och online annonsering med e-handel, sociala medier och mötesplatser samt direkta traditionella och digitala kanaler, så att konsumenter får en enhetlig och sömlös varumärkesupplevelse oavsett kanaler och plattformar. Tillväxt- och lönsamhetspotentialerna för företagen är betydande (se kapitel 3 och 4), men kräver också omfattande kunskaper om konsumenters köp- och användningsprocess för specifika kategorier. I följande material från Deloitte hittar du i Appendix B material från kundundersökningar i Tyskland och Storbritannien.

Uppgifter

Använd begrepp, teorier och modeller från del 3 för att besvara följande frågor:

  1. Beskriv kortfattat hur konsumenter i Tyskland och Storbrittanien växlar mellan kanaler och plattformar beroende på produktkategori.
  2. Beskriv kortfattat omfattningen av sk. omnichannel betende i dessa länder.
  3. Diskutera kortfattat orsaker till att konsumenter i Tyskland och Storbrittanien växlar mellan kanaler och plattformar (se även kapitel 18).
  4. Vilka råd i avseende på kanaler  och plattformar skulle du ge en svensk butikskedja som överväger att etablera sig på dessa marknader?

© Roger Ström