Case: Konvertering - Hointer Jeans

Case: Konvertering – Hointer Jeans

Konvertering – Hointer Jeans handlar om hur butikskedjor kan öka butikers värde och effektivitet genom investeringar i digitala upplevelser i butik. Caset är kopplat till del 4, kapitel 21, konvertering. I del 4 av boken Digital marknadsföring beskriver vi hur innehåll om 4P:n anpassas till hur konsumenter faktiskt interagerar med varumärke, kanaler och erbjudande. Denna del omfattar segmentering i sammanhang (kapitel 19), trafik till webbplats (kapitel 20), konvertering (kapitel 21) och lojalitet (kapitel 22).

Kort sammanfattning av konvertering

När betydelsen av upplevelser av varumärke byter fokus från traditionell annonsering till upplevelser av sökning av information, i butik, av produkt och i interaktioner efter köp, behöver företag ägna större uppmärksamhet åt dessa kontaktpunkter och interaktioner. Av avgörande betydelse för om ett köp blir av, konvertering, och hur stort det blir, beror till stor del av upplevelsen av kvalitet, värde och nöjdhet i fysisk eller digital butik (se figur 40, sid 179).

Bakgrund

Enligt Deloitte ökar betydelsen av konsumenters användning av mobiler i butik vid shopping betydligt mer än vad som tidigare har kunnat förutses. Detta är kanske inte så underligt då majoriteten av alla köp fortfarande görs i butik och att konsumenter då kan utnyttja butikens fördelar samtidigt med e-handelns fördelar. Detta gäller speciellt för kategorier som är svåra att utvärdera på distans.

Uppgifter

  1. Beskriv utifrån teorier och modeller i kapitel 21 om och hur Hointer skapar en bättre upplevelse för sin valda målgrupp än en traditionell jeansbutik.
  2. Ge ett exempel på andra butikskategorier som skulle kunna utnyttja Hointers butiksmodell.
  3. Beskriv utifrån teorier och modeller i kapitel 21 hur en annan butikskategori skulle kunna skapa bättre upplevelse för sin valda målgrupp än en traditionell butik.

© Roger Ström