Case: Co-creation - LEGO

Case: Co-creation – LEGO

Co-creation – LEGO handlar om hur företag kan involvera konsumenter i samarbeten för ömsesidig nytta. Caset är kopplat till del 4, kapitel 22, lojalitet. I del 4 i boken Digital marknadsföring beskriver vi hur innehåll om 4P:n anpassas till hur konsumenter faktiskt interagerar med varumärke, kanaler och erbjudande. Denna del omfattar segmentering i sammanhang (kapitel 19), trafik till webbplats (kapitel 20), konvertering (kapitel 21) och lojalitet (kapitel 22).

Kort sammanfattning av lojalitet

För de flesta företag är helt lojala kunder svårt att uppnå. Istället växlar kunder mellan ett antal godkända varumärken, som tävlar om att få så stor del av kundernas inköp i kategorin, share of wallet. Kunder kan vara lojala till ett varumärke, för att de upplever att det är den bästa lösningen för dem, att de är nöjda med och tycker om varumärket. Andra kunder är lojala pga vana, bytesbarriärer eller upplevelser av att ett byte inte skulle medföra en bättre lösning för dem. Dessa kunder beter sig (köper) som lojala kunder, men de har sämre attityd till varumärket, är mer bytesbenägna och ger sämre omdömen än de lojala kunder som uppfattar varumärket som det bästa alternativet. En utmaning för företag är att förändra dessa kunders uppfattning om varumärket och därmed stärka relationen mellan kund och varumärke genom interaktion och ibland förändring av erbjudandet.

Förutsättningar för att skapa och stärka kundlojalitet i digitala kanaler är oftast bättre än i butiker pga deras multisensoriska egenskaper och förmåga att få kunder att interagera med varumärket, anpassning av innehåll i sammanhang, samt dess klistrighet, stickiness. Vidare finns förutsättningar att tillföra extra värden utöver produktanvändningen genom deltagande och co-creation i mötesplatser, community, vilket både skapar lojalitet till mötesplatsen och varumärket  (se figur 45, sid 193).

Bakgrund

Co-creation med kunder kan utgöra en konkurrensfördel för företag, exempelvis genom snabbare och bättre produktutveckling, sänkta kostnader för utveckling, operativ verksamhet och marknadsföring. Samtidigt upplever kunder det som värdefullt att delta i co-creation. LEGO ses som av många experter och forskare som en av föregångarna inom co-creation med konsumenter i fysiska och digitala mötesplatser.

Uppgifter

  1. Använd teorier och modeller i kapitel 22 för att beskriva hur LEGO arbetar med co-creation.
  2. Beskriv och argumentera utifrån teorier och modeller i kapitel 22 för hur LEGO bör arbeta med co-creation av marknadsföringskampanjer. Vilka utmaningar och möjligheter finns det?

© Roger Ström