Case: Förändrade affärsmöjligheter - 3D-skrivare

Case: Förändrade affärsmöjligheter – 3D-skrivare

Förändrade affärsmöjligheter med 3D-skrivare handlar om hur ny teknik påverkar företagens affärsmöjligheter samt hur dessa affärsmöjligheter i sin tur påverkar detaljister. Caset är kopplat till del 1, kapitel 3, förändrade affärsmöjligheter. Den första delen av boken Digital Marknadsföring beskriver grundläggande begrepp (kapitel 1), konsumenternas nya köpprocess (kapitel 2), affärsmöjligheter (kapitel 3) och tillväxtstrategier (kapitel 4).

Kort sammanfattning av förändrade affärsmöjligheter

Med digitala kanaler och plattformar skapas inte bara nya konsumentbeteenden. Generellt sett skapar ny teknik förutsättningar för att företagens och kunders processer ska bli snabbare, flexiblare och effektivare (resurssnålare). Vidare ökas konsumenternas tillgänglighet till varumärke och erbjudande. Sammantaget skapar detta förutsättningar för att förändra och förbättra aktiviteter och processer i företagets och kunders värdekedja, vilket kan medföra ökad konkurrenskraft.

Bakgrund

I science fiction serien Star Trek hanteras logistik och tillagning av mat på rymdskeppet Enterprise genom en replikator, replicator. I våra termer skulle vara en replikator vara röststyrd, biologisk, 3D-skrivare med en mängd tilläggsfunktioner eller en uppgraderad nespressobryggare. Om sådan teknologi skulle få omfattande kommersiell spridning, skulle detta kunna påverka hela det värdeskapande systemet från bönder, förädling och tillverkning till detaljhandel av dagligvaror samt förvaring och tillagning i hemmet.

Uppgifter

  1. Beskriv hur funktioner som marknadsföring, försäljning och service i butik eller digitalt, inköp och sortimentsuppbyggnad, lagerhållning samt in- och utgående logistik hanteras av en större dagligvarukedja, exempelvis ICA, COOP, Axfood m.fl..
  2. Beskriv och diskutera hur funktioner som marknadsföring, försäljning och service i butik eller digitalt, inköp och sortimentsuppbyggnad, lagerhållning samt in- och utgående logistik skulle påverka en större dagligvarukedja, om ovanstående teknologi skulle få en omfattande kommersiell spridning (mer än 30 procent av svenska hushåll börjar använda teknologin dagligen).
  3. Diskutera om och hur ovanstående teknologi skulle vara ett hot eller en möjlighet för en dagligvarukedjas konkurrenskraft, samt hur detta bör hanteras av en dagligvarukedja för att stärka konkurrenskraften.

© Roger Ström