Case: Utveckling av erbjudande - Internet of Things

Case: Utveckling av erbjudande – Internet of Things

Utveckling av erbjudande – Internet of Things handlar om möjligheter och utmaningar med utveckling av erbjudanden till konsumenter då produkters processorer i exempelvis bilar och hemelektronik kopplas upp mot internet. Detta möjliggör helt nya erbjudanden till konsumenter, som kan komma att utmana befintliga erbjudanden till konsumenter och öppna upp för nya aktörer. Caset är kopplat till del 2, kapitel 7, produkt och pris. I den andra delen av boken Digital marknadsföring beskrivs hur marknadsföring förmedlar verktyg för värdeskapande (kapitel 5), samt skillnader och likheter mellan traditionell och digital marknadsföring. Vidare beskrivs segmentering och positionering (kapitel 6), produkt och pris (kapitel 7), marknadskanaler (kapitel 8), mediekanaler (kapitel 9), distributionskanaler (kapitel 10), samt lojalitetsprogram (kapitel 11).

Kort sammanfattning av produkt och pris

Utgångspunkten för traditionell marknadsföring är produktens nyttoegenskaper i förhållande till pris. I dagligt tal brukar detta benämnas som erbjudande. Inom relationsmarknadsföring är begreppet erbjudande mer omfattande. Det inkluderar förutom produkt och pris även alla interaktioner mellan kund och varumärke som skapar värde för kunder, exempelvis förbättrad användning av en produkt eller en förenklad köpprocess.

Bakgrund

Tillämpningar med IoT beräknas få en betydande tillväxt de kommande åren. Men frågor kring personlig integritet och hantering av kundinformation ställs på sin spets, när ytterligare stora mängder data om kunder görs tillgängliga för företag. En annan intressant fråga är vad detta kommer att få för betydelse för detaljister, när exempelvis kunders veckomenyer, receptsamlingar och kylskåp kan kommunicera med leverantörer och detaljister och denna data kan användas för att utforma nya erbjudanden till konsumenter.

Uppgifter

  1. Beskriv utifrån teori och modeller i del 2 hur dagligvarukedjors “produkt” ser ut idag.
  2. Beskriv och argumentera för vilka egenskaper som IoT bidrar med, som skulle kunna förenkla och förbättra dagligvarukunders i köp och användning av dagligvaror.
  3. Beskriv utifrån teori och modeller i del 2 hur dagligvarukedjors “produkt” skulle kunna se ut om tankegångar kring IoT tillämpas?

© Roger Ström